El Centre d’Interpretació : Què és?

El Centre d’Interpretació de l’Arquitectura i del Patrimoni (CIAP)

Dins del marc dels convenis de les «Viles i Països d'Art i d'Història» amb el Ministeri de Cultura i Comunicació, els col.lectius territorials que els signen es comprometen a crear un Centre d'Interpretació de l'Arquitectura i del Patrimoni (CIAP). La realització d'aquest equipament es fa amb el suport científic, tècnic i financer del Ministeri de Cultura i de Comunicació (Direcció d'Arquitectura i de Patrimoni i direccions regionals d'Afers Culturals).

El Centre d’Interpretació de l’Arquitectura i del Patrimoni (CIAP) és un equipament cultural de proximitat que té per objectiu la sensibilització, la informació i la formació de tots els públics entorn de l'arquitectura i el patrimoni de la vila o del territori en qüestió. Creat en relació amb els altres equipaments culturals del col.lectiu territorial (museus, mediateques, centres d'urbanisme, etc.), el CIAP contribueix a completar l'entramat cultural del territori. El CIAP és un punt d'informació i de pedagogia que s'adreça prioritàriament als habitants de la vila i de la regió, però també als turistes, ja siguin francòfons o no.

El CIAP a les Valls Catalanes

El País d’Art i d’Història té la intenció de presentar el patrimoni en els emplaçaments més representatius de les diferents entitats territorials.

El Centre d’Interpretació de l’Arquitectura i del Patrimoni és :

  • per als col.lectius territorials, un dispositiu territorial format per una xarxa de punts d’informació i de presentació de les fites de l’evolució arquitectural, urbana i paisatgística del País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter,
  • per als habitants, una xarxa de punts de trobada i d’informació sobre les activitats que es porten a terme per posar en relleu el patrimoni i els projectes urbans i paisatgístics,
  • per als turistes, una xarxa d’espais d’informació que proporcionen les claus de lectura del País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter,
  • per als joves, un suport pedagògic dins del marc dels tallers d’arquitectura i de patrimoni.

El Centre d’Interpretació de l’Arquitectura i del Patrimoni (CIAP) és un conjunt d’equipaments de proximitat concebuts d’una manera original, una veritable xarxa de recursos i un espai de debat.

Presenta una exposició didàctica permanent sobre l’evolució del País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter i les principals característiques de la seva arquitectura i del seu patrimoni. El CIAP desenvolupa una original escenografia per tal d’ajudar als visitants a comprendre millor el País, motivar-los a conèixer més a fons aquest territori i a descobrir per ells mateixos els diferents aspectes que la seva identitat evoca.

Organitza regularment exposicions temporals i conferències tenint en compte l’actualitat del món de l’arquitectura i del patrimoni.

El Centre d’Interpretació de l’Arquitectura i del Patrimoni és alhora el dipositari de diverses tasques (informar, exposar, formar, documentar) i l’espai privilegiat de presentació del patrimoni al públic. És un centre de recursos que ha de poder acollir esdeveniments (conferències, projeccions, exposicions, tallers pedagògics) així com les oficines del Servei de Dinamització.

La posada en xarxa dels equipaments

Amb la finalitat d’adaptar-se a les característiques del territori (ruralitat i mitjans financers) i de tenir en compte el conjunt d’equipaments prèviament existents, el CIAP es configura com un dispositiu territorial d’interpretació de l’arquitectura i del patrimoni format per centres patrimonials temàtics complementaris, amb els seus espais i itineraris d’intepretació (el dispositiu és presentat més enllà d'aquest àmbit en aquesta part). L’objectiu és el d’expandir-se per tot el conjunt del territori i evitar una focalització massa intensa en un únic lloc. L’equilibrada distribució geogràfica dels equipaments pel territori és també una garantia per a aquesta circulació.

Efectivament, el Servei de Dinamització de l’Arquitectura i del Patrimoni es basarà en els equipaments i serveis proposats des dels centres patrimonials per tal de dirigir les seves accions. Es tracta, doncs, de trobar locals  on allotjar el servei administratiu i no pas de dotar el territori amb un nou equipament suplementari.