El Patrimoni Cultural Immaterial a les Valls Catalanes

Una evolució del patrimoni

Ara fa una quinzena d’anys el patrimoni cultural, material i natural es va enriquir amb una nova categoria: l’immaterial o el patrimoni viu.

L’Unesco, organisme internacional creat el 1945, va formalitzar aquesta nova noció a través del “Conveni per la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial”, finalitzat el 2003 i signat per França i Espanya.

En aquest document el patrimoni cultural immaterial (PCI) es presenta com el conjunt de les “pràctiques, representacions, expressions, coneixements i saber fer”, així com els elements associats a aquests (objectes, espais...) que una comunitat reconeix com a elements que formen part del seu patrimoni cultural. Aquest últim ha de ser identificat pels seus tenidors i ésser transmès de generació en generació, malgrat que el criteri d’antiguitat no és pas essencial. És un patrimoni recreat permanentment i, per tan, obligatòriament evolutiu.

Es tenen en compte cinc tipologies:

  • Les tradicions i les expressions orals (amb la llengua, per tant, com a vector);
  • Les arts escèniques;
  • Les pràctiques socials, rituals i els esdeveniments festius;
  • Els coneixements i pràctiques que impliquen la natura i l’univers;
  • Els saber-fer vinculats a l’artesania tradicional.

El Ministeri de la Cultura, a França, i el Ministeri de la Cultural i l’Esport, a Espanya, així com la Generalitat de Catalunya, són els encarregats de l’aplicació del conveni, sobretot a través de la creació d’un inventari nacional. Els estats implicats poden proposar d’inscriure un determinat nombre d’elements inventariats a les llistes internacionals de la Unesco:

  • La llista representativa del patrimoni cultural immaterial,
  • La llista de salvaguarda urgent
  • El registre de bones pràctiques.

En les Valls Catalanes

Fa cinc anys es va iniciar una reflexió al voltant d’aquest tipus de patrimoni al territori del País d’Art i d’Història Transfronterer: per petició dels pobles d’Arles, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans, i en col·laboració amb el Pays Pyrénées-Méditerranée, es va iniciar una missió de recerca i salvaguarda de les Festes de l’OS de l’Alt Vallespir, inscrites a l’inventari nacional francès des del 2014. El 2018 la candidatura d’aquestes va ser reconeguda com a elegible pel Ministeri de la Cultura francès. El dossier, doncs, podria passar a la Unesco en les properes candidatures nacionals obertes a França.

El 2019 també ha estat inscrita a la llista del patrimoni nacional el “saber fer i usos constructius de la terra cuita: el cairó de la bòbila Sainte-Marcelle de Sant Joan de Pladecorts” que, des de llavors, està identificada amb un segell específic articulat a través del Ministeri de la Cultura Francès. Alhora, el PAHT segueix amb la missió e l’animació de les Festes de l’Os per a la seva inclusió a la llista representativa de l’Unesco així com el treball d’inventari del patrimoni immaterial, de manera transversal i en funció de les temàtiques de recerca anuals (saber fer, esdeveniments del s. XX...).

Enllaços

Ministeri de cultura francès

La base de dades francesa

Ministeri de cultura i esport espanyol

Direcció de cultura a la Generalitat de Catalunya