El projecte POCTEFA EFA045/15 PATRIMC@T

Objectiu de PATRIMC@T : Dispositiu territorial transfronterer del centre d'interpretació de l'arquitectura i del patrimoni del País d'Art i d'Història Transfronterer les Valls Catalanes del Tec i del Ter.

Nom del cap de file : Agrupació Europea de Cooperació Territorial País d'Art i d'Història Transfronterer les Valls Catalanes del Tec i del Ter.

Eix prioritari 3 : Promoure la protecció, la valorització i l'ús sostenible dels recursos naturals.

Prioritat d'invesió 6c : Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

Objectiu específic : Valoritzar el patrimoni natural i cultural a través d'actuacions conjuntes de desenvolupament sostenible.

Resum del projecte : El País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter és des de 2015 una Agrupació Europea  de Cooperació Territorial, entitat amb personalitat jurídica pròpia. 5 anys després d'obtenir la marca del Ministeri de cultura francès i gràcies a un treball molt important de la professionalització dels agents de gestió i d'animació territorial del patrimoni, el País d'Art i d'Història pot começar el programa d'actuacions per l'assoliment de les missions d'un "País d'Art i d'Història". Patrimc@t és, doncs, la materialització de la marca PAH en el territori.

El projecte té com a objectiu :

 • Crear una xarxa de localitzacions del patrimoni i una ruta d'interpretació del mateix pels locals, els visitants i el públics jove.
 • Contribuir al desenvolupament econòmic d'una zona rural mitjaçant la creació d'una oferta professional comuna durant tot l'any.
 • Reforçar els agents professionals de la cultura i del turisme mitjaçant el desenvolupament de noves activitats i l'accés als recursos professionals.

La marca adquireix doncs una nova dimensió amb una eina de gestió transfronterera (AECT) i el projecte PATRIMC@T (execució operativa).

Així doncs, el País d'Art i d'Història :

 • Es un laboratori per a l'aplicació i l'adaptació dels dispositius nacionals a l'escala transfronterera.
 • Obrir un nou marc metodològic per a la gestió i la valorització del patrimoni en comú.

Els socis del projecte :

 • Agrupació Europea de Cooperació Territorial País d'Art i d'Història Transfronterer les Valls Catalanes del Tec i del Ter (Occitanie/Catalunya)
 • Commune d'Arles-sur-Tech (Occitnaie)
 • Commune de Le Boulou (Occitanie)
 • Ajuntament de Camprodon (Catalunya)
 • Commune de Maureillas-Las-Illas (Occitanie)
 • Ajuntament de Molló (Catalunya)
 • Commune de Prats-de-Mollo-La-Preste (Occitanie)
 • Commune de Reynès (Occitanie)
 • Commune de Saint-Laurent-de-Cerdans (Occitanie)
 • Ajuntament de Sant Pau de Segúries (Catalunya)
 • Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (Catalunya)
 • Commune de Serralongue (Occitanie)
 • Ajuntament de Setcases (Catalynua)
 • Ajuntament de Vilallonga de Ter (Catalunya)
 • Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon (Catalunya)

Acció de l'AECT PAHT :

En el marc del projecte PATRIMC@T, l'Agrucació Europea de Cooperació Territorial País d'Art i d'Història Transfronterer les Valles Catalanes del Tec i del Ter, vol crear un dispositiu territorial amb un centre d'interpretació de l'arquitectura i del patrimoni. Aquest últim té la missió d'informar, exposar, educar i documentar al públic previst per la marca : els habitants, el públic jove i els visitants.

Els objectius d'aquesta creació :

 • L'apropriació del territori i del seu desenvolupament pels habitants a través de la realitat contemporani i una projecció cap al futur territori,
 • El desplegament a tot el territori per evitar la polarització i ofrir prestacions de profesionals en les àrees rurals,
 • L'accessibilitat als recursos documentals i informatius,
 • La complementaritat amb altres dispositius d'interpretació.

El projecte PATRIMC@T està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i medioambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

També, el projecte és cofinançat per l'Estat francès, la Catalunya, la Regió Occitanie, el DEpartament des Pyrénées-Orientales i la Fondation du Patrimoine.

Facebook Patrimcat

Blog Patrimcat

Poctefa

Europea