La marca

La marca "Vil.les i Països d'Art i d'Història" és una denominació francesa  que atorga el Ministre de Cultura i Comunicació, després de la deliberació del Consell Nacional de les Vil.les i Països d'Art i d'Història.

Qualifica territoris, municipis o agrupacions de municipis que, conscients del valor que representa per als seus habitants el coneixement i la valoració de la seva arquitectura i del seu patrimoni, s’uneixen en una proposta activa de coneixement, conservació, mediació i suport a la creació i a la qualitat arquitectònica i d’estil de vida.

Aquesta col.laboració s’inscriu dins d’una perspectiva de desenvolupament cultural, social i econòmic i dóna resposta al següent objectiu : assegurar la transmisió a les futures generacions dels testimonis de la història i de l’estil de vida, mitjançant una proposta de responsabilització col.lectiva.

La intermediació de l’arquitectura i del patrimoni, eines de desenvolupament sostenible, s’integra en la construcció dels projectes urbanístics i arquitectònics d’avui en dia en un sentit de continuitat, implicant intensament tant a la comunitat com a cadascun dels ciutadans que la conformen, en un diàleg cara a cara entre la societat actual i la futura.

El projecte cultural «  Vil.les i Països d’Art i d’Història » associa dins de la seva  proposta tots els elements - patrimoni natural i paisatgístic, arquitectònic, urbà i mobiliari, patrimoni tècnic i etnològic- que contribueixen a la identitat d’un territori, relacionant-ho amb els ciutadans i implicant-hi els agents que participen en la qualitat arquitectònica i paisatgística de l’estil de vida.

Les Vil.les i Països d'Art i d’Història es dediquen a desenvolupar una política cultural i turística a partir del patrimoni, articulada en els equipaments culturals, que es manifesta remarcadament en :

  • La sensibilització dels habitants i dels professionals envers el seu entorn i la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística,
  • La presentació del patrimoni en tots els seus components i la promoció de la qualitat arquitectònica,
  • La iniciació del públic jove a l’arquitectura, a l’urbanisme, al paisatge i al patrimoni,
  • L’oferta al públic turista de visites de qualitat prestades per personal qualificat.

Les Vil.les i Països d'Art i d’Història es comprometen a :

  • Seleccionar personal qualificat acceptat pel Ministeri de Cultura i Comunicació (dinamitzador d’arquitectura i de patrimoni, i guies conferenciants),
  • Desenvolupar accions de formació per al personal de les entitats del territori, els mediadors turístics i socials, les associacions,
  • Assegurar la comunicació i la promoció de l’arquitectura i del patrimoni per a públics diversificats.

La marca a la regió Llenguadoc-Rosselló

Les Vil.les i Països d'Art i d’Història constitueixen una xarxa nacional francesa. A la regió Languedoc-Roussillon, la xarxa comprèn :

Les Vil.les d’Art i d’Història :

I els Països d’Art i d’Història :